بوگاتی اختصاصی محمدرضا شاه که به یک کلکسیونر آمریکایی رسید

[ad_1]

بوگاتی اختصاصی محمدرضا شاه که به یک کلکسیونر آمریکایی رسید: خودروی بوگاتی محمدرضا شاه سال ۱۳۱۸ از طرف دولت فرانسه به او هدیه داده شد. از ۴ دستگاه موجود، این تنها نمونه سالم و حاضر بوده که هم اکنون در اختیار یک کلکسیونر آمریکایی است.

[ad_2]

لینک منبع